Verkoop woning zonder toestemming partner

De verkoop van een woning kan spaak lopen wanneer de ex partner geen toestemming geeft voor de verkoop. Soms liggen hier rationele motieven aan ten grondslag, bijvoorbeeld omdat een woning onder water staat en er na de verkoop een restschuld overblijft waar de ex partner ook gedeeltelijk voor verantwoordelijk is. Helaas komt het ook voor dat een ex partner geen toestemming geeft voor verkoop om irrationele en/of emotionele redenen. Welke mogelijkheden heb je dan om toch de echtelijke woning te verkopen?

Is er toestemming nodig van partner voor verkoop woning?

Bij verkoop van de echtelijke woning, heb je altijd toestemming nodig van je ex partner. Het maakt daarbij geen verschil of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, of onder huwelijkse voorwaarden. Het maakt zelfs niet uit of de echtelijke woning alleen op jouw naam staat, je hebt altijd toestemming nodig van je ex partner. Dit geldt ook nadat jullie gescheiden zijn.

Voor wie is de toestemmingseis van toepassing?

Als je zelfstandig de echtelijke woning wilt verkopen, kan dit niet zonder toestemming van de ex partner. Dit wordt de zogenaamde toestemmingsvereiste genoemd. Je regelt een toestemmingseis schriftelijk. Het is gebruikelijk dat de notaris hierbij betrokken wordt. De toestemmingseis geldt zowel voor partners die gehuwd zijn als voor hen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. De toestemmingseis geldt ook tijdens de scheidingsprocedure en na de scheiding.

Het is niet mogelijk om in huwelijkse voorwaarden af te zien van de toestemmingsvereiste. Dergelijke clausules in de huwelijkse voorwaarden zijn niet rechtsgeldig.

Toestemmingseis geldt voor:

  • (ex) gehuwden in gemeenschap van goederen
  • (ex) gehuwden onder huwelijkse voorwaarden
  • (ex) geregistreerde partners
  • (ex) samenwonenden (onder bepaalde voorwaarden)

Wat is de toestemmingsvereiste?

In artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat één van de (ex) partners nooit zonder toestemmingsvereiste op eigen initiatief zelfstandig de echtelijke woning mag verkopen. Op die manier wordt voorkomen dat (ex) partners en mogelijke kinderen plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben. Deze wettelijk vereiste toestemmingsvereiste is altijd geldig, je kunt niet samen overeenkomen dat je hier vanaf ziet.

Zijn er uitzonderingen op toestemmingsvereiste?

Woon je samen met je partner en hebben jullie een samenlevingscontract? Dan kun je de woning verkopen zonder toestemmingsvereiste als er a) hierover niets is opgenomen in het samenlevingscontract en b) de woning alleen op jouw naam staat. Ook wanneer er geen samenlevingscontract is en de woning alleen op jouw naam staat, kan je de woning zelfstandig verkopen zonder toestemming van de ex partner.

Wat als je de woning verkoopt zonder toestemming van je partner?

Verkoop van de echtelijke woning zonder toestemming van je ex partner heeft consequenties. De ex partner heeft 3 jaar de tijd om de verkoop terug te draaien. Deze termijn gaat niet in op de datum van de sleuteloverdracht, maar op het moment dat de ex partner te weten komt dat de woning verkocht is. Het is daarom altijd verstandig de juiste juridische wegen te bewandelen wanneer je de woning zonder toestemming van de ex partner wilt verkopen.

Ex partner heeft 3 jaar de tijd om de verkoop terug te draaien

Bij de verkoop van de echtelijke woning zonder toestemming heeft de ex partner 3 jaar de tijd om de verkoop terug te draaien en/of nietig te verklaren.

Het is alleen niet mogelijk om de verkoop van de echtelijke woning terug te draaien wanneer de verkoop vanuit de kopende partij ter goede trouw heeft plaatsgevonden. Hier is sprake van wanneer de koper niet wist en niet kon weten dat er toestemming van een ex partner nodig was. Ook wanneer de koper ten onrechte in de veronderstelling was dat er toestemming was gegeven door de ex partner, kan de verkoop niet teruggedraaid worden. In de praktijk komt dit niet vaak voor, omdat de notaris bij verkoop controleert of de toestemmingsvereiste van kracht is en of deze wordt nageleefd.

In welke situatie kan ik wel mijn woning verkopen zonder toestemming partner?

Het is verstandig om in het scheidingscontract al medewerking van de partner bij de verkoop van de echtelijke woning af te dwingen. Je kunt de echtelijke woning echter zonder toestemming van de ex partner verkopen wanneer deze medewerking blijft weigeren. Je moet dit wel regelen via de rechter. Via een kort geding kan je een ‘machtiging tegeldemaking’ aanvragen waarna je de woning zelfstandig kunt verkopen. Je kunt ook de echtelijke woning eerst volledig zelf overnemen. Ook dit proces verloopt via de rechtbank en wordt ‘toedeling aan uzelf’ genoemd.

Kan mijn ex de verkoop van het huis tegenhouden?

Wanneer er niets over de verkoop van de woning is vastgelegd in het scheidingscontract, kan je ex partner een verkoop van de woning tegenhouden. Een snelle verkoop kan belemmerd worden door simpelweg geen toestemming voor de verkoop te geven. Je ex partner kan vervolgens de rechtbank verzoeken de woning voor enige tijd onverdeeld te laten. Tijdens deze periode kan de woning niet eenzijdig verkocht worden.

Hoe lang kan ex verkoop huis tegenhouden?

Je ex kan via de rechter een verzoek indienen om de woning voor bepaalde tijd onverdeeld te laten. De rechter bepaalt vervolgens of dit verzoek gegrond is. Deze periode kan maximaal 3 jaar duren.

Mijn (ex) partner weigert mee te werken aan de verkoop van onze woning

Weigert je ex partner mee te werken aan de verkoop van de woning? Dan kan je er via de rechter voor zorgen dat je de woning eenzijdig kunt verkopen. Die doe je door de aanvraag van een ‘machtiging tegeldemaking’ of een ‘toedeling aan uzelf’. De eerste optie werkt het snelst omdat er tijdens een kort geding een beslissing wordt genomen. De tweede optie kent een langere rechtsprocedure.

Opties bij weigering medewerking ex partner:

  • Machtiging verkoop woning aanvragen
  • Woning eerst zelf volledig overnemen

Verkoop woning vastleggen in echtscheidingsstukken

Om problemen rondom de verkoop van de woning te voorkomen, kun je hier het beste al afspraken over vastleggen in de echtscheidingsstukken. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de ex partner mee moet werken aan de verkoop van de woning. Het is zelfs mogelijk om een boete vast te leggen voor iedere dag dat de partner de verkoop van de woning tegenwerkt. Dit is in de meeste gevallen de beste manier om problemen omtrent de verkoop te voorkomen.

Woning verkopen via een kort geding

Eén van de opties die je hebt om zelfstandig de woning te verkopen zonder toestemming van de ex partner is door middel van een kort geding. Je verzoekt de rechter op dat moment om een machtiging voor de verkoop van de woning. Dit wordt een ‘machtiging tegeldemaking’ genoemd. De rechter beoordeelt tijdens een kort geding of je hiervoor in aanmerking komt.

Zelf de woning overnemen

Wil je zelf de woning overnemen zodat je deze zelfstandig kunt verkopen? Dan kan je hiervoor een rechtbankprocedure starten. Je verzoekt de rechter in dat geval om een ‘toekennen aan uzelf’. De rechter oordeelt niet alleen of je hiervoor in aanmerking komt, maar kan ook de overnameprijs van de woning bepalen. Deze procedure neemt meer tijd in beslag dan een kort geding, maar is even effectief wanneer je de echtelijke woning zonder toestemming van de ex partner wilt verkopen.

Huis verkopen zonder makelaar, kosten of enig gedoe? Neem vrijblijvend contact met ons op en bespreek met ons de mogelijkheden. Je kunt ook direct een bod aanvragen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *